១ ​មិន​គួរ​ពលរដ្ឋ ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ឆ្លៀត ​តម្លើង​ថ្លៃ​ម៉ាស់​ មិន​សង្គ្រោះ​ តែ​សម្ពាធ​ (កម្ម​បាន​ផ្ដល់​ដល់​ អ្នក​គឺ​គេ​មិន​ចូលចិត្ត ​ហាង​អ្នក​)​ ត្រីងៀត​ឆ្លៀត​ពង។

២​ អាជ្ញាធរ ​មាន​សមត្ថកិច្ច ​ខំប្រឹង​ណាស់​ដែរ​ តែ​នៅ​តែ ​ទប់​មិន​ជាប់​ កង្វះ​ធនធាន​ និង​បច្ចេកទេស​។

៣​ ប្រភព​ពត៌មាន ​គ្មាន​ភាព​ច្បាស់​លាស់​ បាន​ពង្វក់ស្មារតី ​ប្រជាពលរដ្ឋ ​ព្រោះ​តែ​អំណាច​ ទឹក​ប្រាក់​ like page

៤​ ឈ្មួញ​ចាប់​ផ្ដើម ​តំឡើង​តម្លៃ​ទំនិញ​ បំផុស​មន្តអាគម​គាថា​ ប្រើ​ខ្ទឹម​ស​ នឹក​ឃើញ​​កាលពី​ឆ្នាំ​ញាំ​សណ្ដែក​ខៀវ​​​​ និង​ចេក​ណាំវា​ ឈ្មួញ​កើប​លុយ​​​យ៉ាង​សប្បាយ​ តើ​កសិកម្ម​ទាំង​នោះ​​នាំចូល​ពី​ណា​? នរណា​អ្នក​បំផុសបំផុល? និយាយ​ឲ្យ​ធូរ​ចិត្ត​ទេ។