សិស្សានុសិស្សមួយ​ចំនួន បាន​និយាយ​​ថា ការ​សិក្សា​អនឡាញ​ជួប​ការលំបាក​ច្រើន រួមមាន សំឡេង​រំខាន ល្បឿន​អ៊ីនធើណែត​យឺត និង​បញ្ហា​បច្ចេកទេស​ផ្សេង ទៀត បន្ទាប់ពី​មាន​ការ​ផ្ទុះឡើង​នូវ​ការឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​នៃ​មេរោគ​កូវីដ​-១៩ កាលពី​ចុង​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​នេះ។

https://cambonomist.com/news/as-covid-spreads-into-community-students-bemoan-online-learning/