ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ​បញ្ជាក់​ថា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២​០ មាន​ករណី​ជា​សះស្បើយ​ជំងឺ កូវីដ​១៩​ចំនួន​១៧នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី។

បើតាម​សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ចេញ​នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ នេះបញ្ជាក់​ថា​ អ្នកជាសះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ចំនួន​១៧នាក់នោះ ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​​ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ​បន្ទាប់ពីបានលទ្ធផលតេស្ត​អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ចំនួន ០២ដង។

ក្រសួង​សុខាភិបាល​បន្ថែម​ថា ក្នុងចំណោម​ករណីជាសះស្បើយចំនួន​១៧នាក់ មាន​អ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ​ថ្មី​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា ចំនួន​១៥នាក់ ហើយអ្នកជាសះ​ស្បើយ​២​នាក់​ទៀត​ជា​​អ្នក​​ដំណើរ​​ចូល​មក​កម្ពុជា និងឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេស។

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា» ពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន៤១នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​អ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ​​សរុប​ចំនួន​២៨នាក់៕​