បទ​យក​ការណ៍៖ ស្ត្រី​ពិការ​ជើង​ម្នាក់​នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ជា​កសិករ​គំរូ​ផ្នែក​ដំណាំ​ក្រូច​ឆ្មា​អត្ថបទដោយ កញ្ញា ម៉ៅ ស៊ីណា និងលោក វ៉ា សុភានុតវីដេអូដោយ លោក សាញ់ ប៊ុនហឿន