អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប​ មានអាយុ៥៨ឆ្នាំ​ មានកូនចំនួន​ ៧នាក់ សព្វថ្ងៃជា​អ្នកបោស​សម្អាត​ម្នាក់​ក្នុង​រាជ​ធានី​​ភ្នំពេញ​។ អ្នកស្រី​ប្រកប​របរ​នេះ​អស់​រយៈពេល​២០ឆ្នាំ​មកហើយ ចំពោះ​អាជីពនេះ​​អ្នកស្រី​និយាយថា៖ «ខ្ញុំពេញចិត្ត​ការងារ​មួយនេះ​ ឱ្យ​តែមាន​​ការងារ​ធ្វើ​ ឯផលវិបាក​វិញ​គ្មានទេ​ មាន​តែ​ពាក្យ​មើល​ងាយ​ពី​មនុស្សមួយចំនួន​»។

អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប កំពុង​ចេញ​ដំណើរ​ទៅ​បោស​សម្អាត​នៅ​មុខ​បរិវេណ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប កំពុង​បើក​មាត់​ថង់​រៀប​ចំ​ដាក់​សំរាម​ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប ញញឹម​ខណៈកំពុង​បោសសំរាម នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប កំពុង​បោស ​និងប្រមូល​​សំរាម​ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​​។ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប បែងចែក​សំរាម​ដាក់ក្នុង​រទេះសំរាម ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប កំពុងធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​​បោស​សំរាម​មួយកន្លែងទៀត​ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។​ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប ​បន្ត​បោស​សម្អាត​នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​រាំង​ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។​ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)
អ្នកស្រី វ៉ាត់ ស៊ាប ​ធ្វើ​ដំណើរដើម្បី​​យក​សំរាម​ទៅ​ចោល ​និង​សម្រាក​អាហារ​ថ្ងៃ​​ត្រង់​ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២៤​។ (ថតដោយ៖ ណឺ មិនា)