រដ្ឋាភិបាល​បានបង្ហាញ និងអនុញ្ញា​ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ប្រាក់​២០​០រៀល និង​២០០០រៀ​ល​គំ​រូ​ថ្មី​ជាផ្លូវការ គិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាស​នេះត​ទៅ។

បើ​តាម​អនុក្រឹត្យ​​ស្តីពី​ការចេញ​ផ្សាយ​ធន​ប័ត្រ​ប្រភេទ​២០០រៀល និង២០០០រៀល គំរូថ្មី​ចេញ​នៅ​​ថ្ងៃទី​១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ​បញ្ជាក់​តាមន័យ​ដើម​​​ថា៖ «អនុញ្ញាតឱ្យចេញផ្សាយ ធ្វើ​ចរាចរ និងប្រើប្រាស់ក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានូវធនប័ត្រប្រភេទ២០០រៀល​គំរូថ្មី ទន្ទឹមនឹងបណ្តាប្រភេទប្រាក់ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយ​រួចហើយ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មាន​ភារកិច្ចចេញសេចក្ដីប្រកាស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីលក្ខណៈ​នៃធនប័ត្រប្រភេទ២០០​រៀល​នេះ»។​

ក្រដាសប្រាក់២០០រៀលប្រភេទថ្មី។

អនុក្រឹត្យ​ដដែល​​នេះ​បន្ថែម​ថា រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អគ្គ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង​អភិបាល​រាជធានី-ខេត្ត ក៏ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់​ពី​ថ្ងៃចុះ​ហត្ថ​លេខាតទៅ៕