ក្រសួ​ងពាណិ​ជ្ជក​ម្មនៅ​ថ្ងៃចន្ទ​នេះ​ជូនដំណឹង​អំពី​ត​ម្លៃលក់រាយប្រេ​ងឥ​ន្ទនៈ​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ​ចុះថ្លៃបា​ន​​ ​៥​០​រៀ​ល​ក្នុង​មួ​យលី​ត្រ​ចា​ប់ពី​ថ្ងៃ​​ទី២​១​ដល់​ថ្ងៃទី​៣​០​ ​ខែ​វិច្ឆិ​​កា​ ឆ្នាំ​២០២២។​

​យោ​ង​តាម​សេក្ដី​ប្រកា​ស​ព័ត៌មាន​រ​ប​ស់ក្រ​សួ​ង​ពា​ណិ​ជ្ជក​ម្ម​ ​ចេ​ញនៅ​ទី២​១ ​ខែវិ​ច្ឆិ​កា​ ឆ្នាំ២​០​២២​បញ្ជាក់ថា​ ​​ប្រេងឥន្ធន:ចុះ​ម​ក​ត្រឹម​៤​,៣​៥​០​រៀល​ក្នុ​ង​១​លី​ត្រ សម្រា​ប់​សាំ​ង​ធម្ម​តា ​​​និ​ង​៥,០០​០​រៀ​លក្នុ​ង​១​លី​ត្រ​សម្រាប់ប្រេ​ង​ម៉ា​ស៊ូ​ត ​​ដោយតម្លៃនេះ​​អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ។

​សេចក្ដី​ប្រកា​សព័ត៌មានដដែល​បន្ថែម​ថា ការបញ្ចុះការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺដើម្បីជួយស​ម្រួ​ល​ដ​ល់ជី​វ​ភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ។

យោងតាមសេច​ក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២បាន​ ឱ្យដឹ​ង​ថាតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធន:ចាប់ថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី ២០ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២សម្រាប់សាំ​ងធម្មតាថ្លៃ៤,៤០០ រៀលក្នុង១លីត្រ និងសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត ៥,១០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕​