អគ្គស្នងការដ្ឋាន​​នគរបាល​ជាតិ​អំពាវ​​នា​វ​​ឱ្យ​​​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ក្នុង​ករណី​​មាន​សា​​រ (SMS)​​ ​ស្នើសុំ​ព័ត៌មាន​​​ផ្ទាល់​ខ្លួន ​ដែល​អាច​ប្រឈម​នឹងការ​​ទាញ​យក​ព័ត៌មាន​​​ដើម្បី​​​ចូល​​​ទៅ​​​​​គណនី​​​​​ធនា​គារ។

​សេច​ក្តី​​​អំពា​​វ​នា​​វ​​​សី្ត​​​ពី​​​ក​រណី​​​​ប្រុង​​​ប្រយ័ត្ន​​​ចំពោះ​​សារ (SMS)​ ចេញ​​​ដោយ​អគ្គស្នង​កា​រដ្ឋាន​នគរ បាល​ជាតិ​ នៅ​​​​ថ្ងៃ​ទី​​៥ ខែមីនា​ ​បញ្ជា​ក់​​ថា ​​សាធារណ​​​ជន​​​ទាំង​​​​អស់​ត្រូវ​​​​ប្រុង​​​​ប្រយ័ត្នចំពោះ​​​​សារ (SMS) ​ស្នើ​​សុំ​ព័ត៌​​​មាន​​​​ផ្ទាល់​​​​ខ្លួន​​​ដើ​ម្បី​​​ចូល​​​គណ​​នី​​ធនាគារ ការ​​​​ស្នើ​​​​​​សុំ​​​​លេ​ខ​​​អត្ត​​​សញ្ញាណ​ ​ឬ​​ការ​​​បញ្ជាក់​​​​​នូ​វព័ត៌​​​មា​ន​​​គណនី​​​​​​ធនាគា​រ។​

អគ្គ​​​ស្នង​កា​រ​ដ្ឋាន​​នគរ​បាល​​ជា​តិ​​​ព្រមា​​នថា៖​ «សូម​កុំ​​ចុច​ទៅ​លើ​តំ​ណភ្ជា​ប់ (Link) ដែល​ទទួល​បាន​​នោះ ឬកុំឆ្លើយ​ត​ប និង​ផ្ដល់​នូវព័ត៌​​មាន​​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ​ព័​ត៌​មាន​​​គណនី​​​ជា​​ដាច់​​ខាត​»។

អគ្គ​​​ស្ន​ង​​​ការ​​​ដ្ឋាន​​នគរ​បាល​​ជាតិ​​បន្ថែ​មថា បើ​​មា​ន​ការ​​មន្ទិល​​សង្ស័យ​​សូម​ទំ​នាក់​​ទំនង​​ទៅ​​កាន់​គ្រឹះ​​ស្ថា​ន​ហិរញ្ញ​​វត្ថុ​​របស់​​ខ្លួន​ដើម្បី​​បញ្ជា​ក់ឱ្យ​​បាន​ច្បា​ស់​​លាស់ ​​មុនចុចទៅលើតំណភ្ជាប់៕