លោក ចំ រើន អាយុ ៣៥ឆ្នាំ ជាអាជីវករលក់ដូង នៅម្តុំអគារភ្នំពេញសេនធឺរ (Phnom Penh Center) ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​។ លោក ចំ រើន បានប្រកបមុខរបរលក់ដូងនេះ​ជាង១០ឆ្នាំមកហើយ។ លោក​បាន​ទទួល​ទិញ​ផ្លែដូងបោះដុំ​ពីឈ្មួញកណ្តាលដែលបានដឹកផ្លែដូងមកពីខេត្តកំពត និងខេត្តកោះកុង យក​មកលក់ឱ្យលោក។  លោកត្រូវក្រោកពីម៉ោង ៦ព្រឹកជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ ហើយ​បាន​ចាក​ចេញ​ពីផ្ទះ​របស់​​លោក​នៅសង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌបឹងកេងកង ដើម្បី​​​ទៅ​ល​ក់ដូងនៅ​ម្តុំអគារ​ភ្នំពេញសេនធឺ (Phnom Penh Center) ចាប់​ពីម៉ោង ៦ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៤​ រសៀល។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​កម្រងរូប​ភាព​នៃ​សកម្មភាពមុខ​របរ​លក់ដូង​របស់​លោក​​៖​

លោក ចំ រើន កំពុងកាប់ផ្លែដូងលក់ជូនអតិថិជន នាម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។​​​ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
លោក ចំ រើន កំពុងកាប់ផ្លែដូងលក់ជូនអតិថិជន នាថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។​​​ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
អតិថិជនកំពុងទិញទឹកដូងរបស់លោក ចំ រើន នាម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
លោក ចំ រើន កំពុងដួសសាច់ដូងដាក់ចូលទៅក្នុងកែវ ដើម្បីលក់ជូនអតិថិជន នាម៉ោង១០:៣០​នាទី​ព្រឹក នៅថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។​​​ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
អតិថិជនកំពុងទិញដូងរបស់លោក ចំ រើន នាម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤​។ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
ផ្លែដូងទាំងធ្លាយរបស់លោក ចំ រើន ទុកសម្រាប់កាប់លក់ជូនអតិថិជន នាម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី​​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤​។ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
ផ្លែដូងដែលបានកាប់រួច និងក្លាសេក្នុងធុងទឹកកករបស់លោក ចំ រើន ដើម្បីទុកសម្រាប់លក់​ជូន​អតិថិជ​ន នាម៉ោង១០:៣០​នាទី​ព្រឹក នៅថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។​​​ (រូបភាព: ទេព សួគានី)
លោក ចំ រើន អង្គុយចាំលក់ដូងជូនអតិថិជនលើរ៉ឺម៉កលក់ដូងរបស់គាត់ នាម៉ោង១០:៣០​នាទី​ព្រឹក នៅថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។​​​ (រូបភាព: ទេព សួគានី)