កាល​នៅ​វិទ្យាល័យមាន​​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​មិនបាន​គិត​គូរទៅលើ​រឿងអនាគតទេ ប៉ុន្តែមាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​តូចប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់​បាន​​គិតគូរ​​ទៅលើ​រឿង​នេះ​ ហើយ​ភាគច្រើនអ្នក​ដែល​មិន​បានគិត​គូរទៅ​លើ​រឿ​ងនេះ ​​ពួក​គាត់បាន​យក​ពេល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​សិក្សា​តែ​មួយ​មុខគត់​​។

អ្នកខ្លះសប្បាយ​នឹង​ការដើរ​លេង​ ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​សប្បាយ​នឹង​ការ​លេង​សើច​ច្រើន​ ដោយពួក​គាត់​មិន​ដែលគិត​ដល់​ថាតើនៅ​ពេល​ចប់​វិទ្យា​ល័យ តើពួក​គាត់​នឹង​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​រឿង​​​អ្វី​ខ្លះ​នោះ​ទេ។ ពេល​ដែល​ចូល​ដល់​សាកល​វិទ្យា​ល័យ ​អ្នក​ដែល​បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់​ហើយ ​ពួកគាត់​មាន​គោលដៅ​ច្បាស់​លាស់ ​ពួកគាត់មានភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការចាប់​ផ្តើមធ្វើ​អ្វី​មួយ​​ព្រោះ​​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​រាល់​ហើយ​ថា​​នឹង​ត្រូវ​រៀន​ជំនាញអ្វី​ ​ត្រូវធ្វើ​អី​បន្ត​ទៀត​តាម​ដំណាក់​កាល​ដែល​​បាន​រៀប​ចំ និង​បាន​កំ​ណត់​។

ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិន​បាន​គិត​គូរ​ពី​រឿ​ង​នេះ យើងអាច​ស្វែង​យល់​បាន​ថា​ ពួកគាត់​នៅ​តែ​មិន​ខ្វល់​ខ្វាយ​ដដែល​ ពួកគាត់ជ្រើស​​រើស​រៀន​ជំនាញ​អ្វី​មួ​យដោយ​អត់មាន​ច្បាស់លាស់​ទេ ​ថាតើពួក​គាត់​ស្រឡាញ់​ជំនាញ​នោះ​ពិត​ ឬក៏អត់​ហើយ​ពេល​ខ្លះ ​ពួក​គាត់​​តាម​គ្នា តាម​មិត្ត​ភក្តិ​​រៀន​អី ​រៀន​ហ្នឹង​ដែរ​។​

ចំណែក​មនុស្សមួយ​ចំនួន​ទៀត​ ពួកគាត់​អត់ដឹងថា​ត្រូវ​ធ្វើ​អី​បន្ត​​ទៀត​ទេ​ព្រោះ​​អត់​ដឹង​ថា​ខ្លួន​គាត់​ស្រលាញ់​ជំនាញ​អី អត់​ដឹង​ថា​ចូល​ចិត្តអី​​ មិន​ដឹង​​គួរ​ចាប់​ផ្តើម​ពីណា​ទៅ​ណា​ទេ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើបពួក​​គាត់​ត្រូវ​ចំ​ណាយ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ចោល​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ខ្លួន​គាត់ ​ដើម្បី​ឲ្យ​គាត់​ច្បាស់​ថា​អ្វី​ដែលពួក​គាត់​បាន​ជ្រើស​រើស​ច្បាស់​ជាង​ការ​ដែល​មិន​បាន​គិត​និង​ស្វែង​យល់​ពី​ខ្លួន​គាត់៕