ក្រុមយុវជនប្រមាណជាង៤០នាក់ បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្តផ្ទះតាម៉ុក ​អតីត មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម កំឡុងពេលទៅទស្សនកិច្ច​ជីវចម្រុះនៅព្រៃសង្ឃ​សហគមន៍​រុក្ខាវ័នរៀបចំដោយក្រុម Guardians of Right and Eco-Nature(GREN) កាលពីថ្ងៃទី២៤ ដល់២៨ ខែមេសា ២០២៤។

រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្តផ្ទះតាម៉ុក ស្ថិតក្នុងភូមិអភិវឌ្ឍន៍ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ យោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ផ្ទះតាម៉ុកមានផ្ទៃដី ១,៦១ហិកតា និងផ្ទះចំនួន៤ ហើយខាងក្រោយផ្ទះមានបឹងទំហំ៤១៧ ហិកតា ហៅបឹង អន្លង់វែង ឬបឹងអូរជីកដែលស្គាល់ថាជាផ្ទះ និងជាទីតាំងប្រជុំកងទ័ពសម្រាប់រៀបចំផែនការវាយប្រយុទ្ធខាងយោធារបស់តាម៉ុក។

យុវជនម្នាក់កំពុងមើលរូបដែលដាក់តាំងនៅផ្ទះតាម៉ុក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៨ មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ៖ ជា ម៉ារ៉ា)

ក្រុមយុវជនកំពុងមើលផែនទីគូរនាសម័យ ប៉ុល ពត កាលពីថ្ងៃទី២៩ មេសា ២០២៤។ (ថតដោយ៖ ជា ម៉ារ៉ា)

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងផ្ទះតាម៉ុក ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ៖ ជា ម៉ារ៉ា)
ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងផ្ទះតាម៉ុក ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ៖ ជា ម៉ារ៉ា)

រូបភាពអំពីសកម្មភាពខ្លះៗនៅសម័យប៉ុល ពត ដាក់បង្ហាញក្នុងផ្ទះតាម៉ុក ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ (ថតដោយ៖ ជា ម៉ារ៉ា)