(ខេត្តកំពង់ធំ)៖ អ្នកលក់ដូរ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​មួយចំនួន​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​រំលង ក្នុង​ស្រុក​តាំងគោក ខេត្ត​កំពង់ធំ កាលពី​ពេលថ្មីៗ​នេះ បាន​​ត្អូញត្អែរ​​ថា អាជីវកម្ម​ពួកគាត់​​ទទួលរង​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ខ្លាំង បន្ទាប់ពី​មាន​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ចូល​ដល់​ក្នុង​​សហគមន៍ ដែល​ពេល​នេះ​បាន​ចម្លង​ដល់​មនុស្ស ៤០​នាក់​ហើយ។

https://cambonomist.com/news/small-vendors-bemoan-income-drop-as-covid-spreads-into-community/