ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ មាន​ករណី​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ថ្មី​ចំនួន​១៧៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួនពីរនាក់។

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា នៅគិតត្រឹមម៉ោង ៧:០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ មាន​ករណី​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ថ្មីចំ​នួន១៧៨ និង​ស្លាប់ចំ​នួនពីរនាក់ដែ​ល​ជា​ ខណ:មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន​៣៨​នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១នេះមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុប៤,៨៧៤នាក់ អ្នក​កំពុង​សម្រាកព្យាបាលចំនួន​២,៥៤៤​នាក់ អ្នកជាសះស្បើយសរុប២,២៩០ និង​ស្លាប់​សរុប​ចំនួន​៣៥នាក់៕​