គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ​ប្រកាស​ថា ក្នុងរយៈពេល ​៦ថ្ងៃ​នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និ​ង​ចុះ​ឈ្មោះ​​​បោះ​ឆ្នោត គ.ជ.ប ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​​ថ្មី​ចំនួន​ជិត​៧​ម៉ឺន​នាក់ ចំណែក​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​លុប​ឈ្មោះចេ​ញ​ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​​មាន​​​ចំនួ​ន​​ជិត​៤​ម៉ឺន​នាក់។​​

បើ​តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ​ស្ដីអំពី​លទ្ធផល​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ថ្ងៃទី៦​នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២១ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុងរយៈពេល​៦ថ្ងៃ​នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និ​ង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត គ.ជ.ប ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​មកចុះឈ្មោះ​ថ្មី​ចំនួន​៦៨,១០៥នាក់។ សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​​ដដែល​បន្ថែម​ថា  ​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​លុប​ឈ្មោះចេ​ញ​ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​សរុប​ចំនួ​ន​៣៩,៧៤៩​នាក់ រីឯ​អ្នក​ដែល​បាន​កែ​តម្រូវ​ទិន្នន័យ​មាន​ចំនួន​​១៦,៤៨១នាក់ ខណៈ​អ្នក​ដែល​បាន​ផ្ទេរ​ទីលំនៅ​ចូល​ឃុំ​សង្កាត់​ថ្មី​មាន​ចំនួន​១៩,៨៦៥​នាក់។​

ក្នុង​សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​របស់​គ.ជ.ប​​ដដែល​ក៏​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​ទៅ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ផង​ដែរ។

គ.ជ.ប​បញ្ជាក់​ថា៖ «សូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​​ចុងក្រោយ​ដើម្បីស្នើ​សុំកែទិន្នន័យ ប្រសិន​បើមានចំណុចខុសឆ្គង។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​គ្រប់​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ (កើតមុន ឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១) និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​ពីមុនមក អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា»។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដោយគិតទាំងថ្ងៃ​សៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យផងដែរ៕