តុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរី បានចោទប្រកាន់កម្មកររបស់ឧកញ៉ាស្រីចន្ធូម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹង​បទហ៊ុំព័ទ្ធយក​ចំការ​ដីព្រៃ​របស់​រដ្ឋ ខណៈ៧នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/10/17/court-has-charged-one-oknha-chanthous-workers-and-seven-others-released-1/