ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តកំពត​ បាន​ឲ្យដឹង​ថា ​សមត្ថកិច្ច​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ​រកមុខ​សញ្ញា​ជន​មួយ​ក្រុម​ដែល​បាន​រំលោភ​បូក​លើ​ស្រ្តី​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជនជាតិ​បារាំង​ម្នាក់​កាល​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/10/14/kampot-authorities-say-investigating-gang-rape-french-woman/