ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល គ្រោងដើរហែក្បួនចេញដំណើរពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ ទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មី នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលានេះ ដើម្បីរំលឹកខួប២៨ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងបារីស ដោយគ្រោងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ១ពាន់នាក់។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/10/21/civil-society-plans-to-walk-from-wat-phnom-to-freedom-park-on-anniversary-the-paris-peace-agreement/