អ្នកភូមិ និងអាជ្ញាធរ​ក្នុង​ឃុំ​ពន្លៃ​ ខេត្តតាកែវ លើកឡើងស្រដៀងគ្នា​ថា​ការ​បំពាក់​អំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬហៅថា​អំពូលសូឡា មិនត្រឹម​តែជួយបំភ្លឺដល់​អ្នកធ្វើ​ដំណើ​រក្នុងពេល​រាត្រីប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែវា​ថែម​ទាំង​ជួយទប់ស្កាត់បញ្ហា អសន្តិ​សុខក្នុងមូលដ្ឋាន​ទៀតផង។

Source: https://vodkhmer.news/2020/02/09/local-authority-and-villagers-agrees-solar-lights-help-to-safe-commune/