ប្រជាកសិករមួយចំនួន​នៅឃុំព្រែកស្ដី ស្រុកកោះធំ​ ខេត្តកណ្ដាល​ បាន​លើកឡើងថា ​ឆ្នាំ​នេះពួក​គាត់ធ្វើស្រែមិនសូវបានផល​នោះទេ ដោយ​សារ​បញ្ហា​ស្មៅដុះច្រើន ប៉ុន្តែ ពុំអាចរកថ្នាំណាដែលអាចសម្លាប់​ស្មៅទាំងនោះឱ្យ​មានប្រសិទ្ធភាព​​ឡើយ។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2020/03/15/farmers-in-a-commune-of-koh-thom-district-complained-about-quality-of-herbicide/