ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ៖ វត្ត​រកាធំ ឬវត្ត​ឧទុម្ពរ​វនា​រាម​រកាធំ នៅក្នុង​ភូមិ​រកា ស្រុក​ត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ បាន​បាត់បង់​បន្ទប់ទឹក​ចំនួន៥រួចមក​ហើយ​ចូល​ក្នុង​ផ្ទៃ​ទន្ល​មេគង្គ​ជាបន្តបន្ទាប់។ ចំណែក​ឯកុដិ​ដែល​ព្រះសង្ឃ​គង់នៅក៏​ត្រូវ​បាន​រំកិល​ជាច្រើន​សារ​មក​ហើយ​ដែរក្នុងរយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ ដោយសារតែ​បាក់​ច្រាំង​ដងទន្លេ​មេគង្គ​ ដែល​អ្នកស្រុក​បាន​និយាយ​ថា​មាន​ស្ថានភាព​អាក្រក់​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ។

LINK: https://vodkhmer.news/2020/07/24/a-pagoda-is-seeking-a-place-to-relocate-due-to-river-bank-collapse/