ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ញៃទី១៤ ដល់ថ្ញៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយថាកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាប គួបផ្សំនឹងខ្យល់ម៉ូសុងនិរតីផងដែរ។

យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសបានអោយដឹងថា កម្ពុជាបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាប (ITCZ)បានអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ទ្បាវ និងវៀតណាម គួបផ្សំនឹងខ្យល់ម៉ូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតមធ្យមនឹងបង្គួរអាកាស ចាប់ពីថ្ញៃទី១៤ ដល់ថ្ញៃទី២០ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

ក្រសួងក៏បានប្រកាសពី សីតុណ្ណភាពនិងបញ្ហាដែលត្រូវបានទទួលរង ដោយបានបែងចែកចេញជាចំនូនបីតំបន់ មានដូចជាតំបន់ទំនាបកណ្តាល សីតុណ្ណភាពអប្បបរមាមានពី២៥-២៧˚c សីតុណ្ណភាពអតិបរិមាមានពី៣៤-៣៦˚c តំបន់ខ្ពង់រាប អាចមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម និងបង្កួរដោយផ្នែកខ្លះលាយទ្បំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់់ សីតុណ្ណភាពអប្បបរមាមានពី២៤-២៦ ˚cសីតុណ្ណភាពអតិបរិមាមានពី៣៣-៣៥ ˚cមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមលាយទ្បំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់់ចំពោះតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ណភាពអប្បបរមាមានពី២៥-២៧˚c សីតុណ្ណភាពអតិបរិមាមានពី ៣១-៣៣ ˚cមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមលាយទ្បំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់។

ក្រសួងធនធានទឹក នឹងឧតុនិយម បានបញ្ជាក់នៅ សេចក្តីប្រកាសចុងបញ្ចប់ដោយបញ្ជាក់ថាអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណៈជនទទួលជ្រាបជាព័ត៍មាន និងបង្កើនកាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលបានកើតទ្បើងជាយថាហេតុ៕