ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាកំណត់រូមមន្តសម្រាប់កែសម្រួលតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនះនៅតាមស្ថាប័នចាប់ពីថ្ញៃទី១១ ដល់ ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងបានចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ស្តីពីកាកំណត់រូបមន្តកែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនលក់ប្រេងឥន្ធនៈបានយល់ស្របទៅតាមរូបមន្តកំណត់ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នឹងលក់ ៤.៤៦៨រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងEA92 និង៤.១៦៨រៀល/លីត្រ សម្រាប់ម៉ាស៊ូត DO 50ppm។

ដើម្បីកែសម្រួលជីវភាពប្រជាជន លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន សែន បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេង នៅកម្ពុជា ដោយបានកែប្រែលក់៤.៤៦៨រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតាEA92 និង៤.១៦៨រៀល/លីត្រ សម្រាប់ម៉ាស៊ូត DO 50ppm។

គួរបញ្ជាក់ផងដែលថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពុំបានកំណត់តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនោះទេ ដោយគ្រាន់បានស្រង់នៅតម្លៃទ្បើង-ចុះនៃប្រេងតាមទីផ្សារមកប្រកាសដូចខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសាធារណៈជន និងគ្រប់ស្ថានីយមេត្តាជ្រាប និងប្រតិបត្តិតាមអោយបានចាំបាច់៕