ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ្រោងទិញយន្តហោះស៊ើបការណ៍ប្រភេទថ្មីL39 និងអាវុធ​មួយ​ចំនួន​បន្ថែម​ទៀត​ពី​ប្រទេស​ឆែក ដោយថាដើម្បីការពារជាតិ ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានទិញយន្តហោះ​ប្រភេទនេះចំនួន៦គ្រឿង​រួចម្តងមក​ហើយនាពេលកន្លងមក។

SOURCE: https://vodkhmer.news/2019/10/16/cambodia-plans-buy-spy-planes-other-weapons-from-czech-republic/